Janov

Tisk

Popis lokality

Sušička obilí

Kontaktní údaje

AG MAIWALD, a.s. - Arnošt Maiwald, mobil: 608028852

Identifikace lokality

Obec Janov
Katastrální území Janov u Litomyšle
Okres Svitavy
Parcelní čísla st. 606
Majitelé (% z celkové plochy) AG MAIWALD, a.s., Benátky 133, 57001 Litomyšl

Velikost lokality v m²

Rozloha 0
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1076
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1076
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bez využití
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP průmysl
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality průmysl, zemědělství

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost