Linhartice

Tisk

Popis lokality

Chátrající dům, č.p. 55

Kontaktní údaje

Renata Dvořáková Linhartice č.p. 17, Dvořák Zdeněk, č. p. 17, 57101 Linhartice

Identifikace lokality

Obec Linhartice
Katastrální území Linhartice
Okres Svitavy
Parcelní čísla st.87
Majitelé (% z celkové plochy) Renata Dvořáková Linhartice č.p. 17, Dvořák Zdeněk, č. p. 17, 57101 Linhartice

Velikost lokality v m²

Rozloha 3606
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1309
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bydlení
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP objekt k bydlení
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost