Pastviny

Tisk

Popis lokality

Nevyužívaný objekt dílny

Kontaktní údaje

Škůrková Marie, č. p. 92, 56401 Pastviny

Identifikace lokality

Obec Pastviny
Katastrální území Pastviny u Klášterce nad Orlicí
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla st. 652, 1783/6
Majitelé (% z celkové plochy) Škůrková Marie

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 263
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 263
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP ostatní plocha, zemědělská stavba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality dílna

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) věcné břemeno
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ano
Záměry vlastníka ano

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost