Načešice

Tisk

Popis lokality

Rozestavěný objekt

Kontaktní údaje

Kulturní centrum Erika s.r.o., č. p. 121, 53803 Načešice, IČ: 25949314

Identifikace lokality

Obec Načešice
Katastrální území Načešice
Okres Chrudim
Parcelní čísla st.54, 149/5
Majitelé (% z celkové plochy) Kulturní centrum Erika s.r.o.

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 736
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 500
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality pohostinství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP zastavěná plocha a nádvoří
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality služby

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ano
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Užitková voda ano
Dotaz na nemovitost