Pardubice

Tisk

Popis lokality

Rozděleno do 3 částí: Rybitví Sever I. (skladový areál) - Lokalita Rybitví sever I - skladový areál se nachází v západní částí areálu Synthesia jižně od obce Rybitví směrem k silnici III/32225 na Černou u Bohdanče. Lokalita je tvořena částí pozemkové parc

Kontaktní údaje

Majitel - Synthesia a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice, kontakt: Zuzana Komendová, tel.: 466 824 108

Identifikace lokality

Obec Pardubice
Katastrální území Rybitví
Okres Pardubice
Majitelé (% z celkové plochy) 1 - 100%

Velikost lokality v m²

Rozloha 123 018
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 21 830
Počet objektů na pozemku celkem 22
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality průmyslová výroba
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP lehká výroba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality průmyslová výroba, sklady

Limity a omezení

Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ne
Záměry vlastníka ano

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost