Pastviny

Tisk

Popis lokality

Nevyužívaný kravín a zemědělské objekty

Kontaktní údaje

Brůna Jaroslav, č. p. 88, 56401 Pastviny

Identifikace lokality

Obec Pastviny
Katastrální území Pastviny u Klášterce nad Orlicí
Okres Ústí nad Orlicí
Parcelní čísla 5163/1, 5165, st.442/1, st.441/1, 5776, st.501/2, st.439/1
Majitelé (% z celkové plochy) Brůna Jaroslav

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 10000
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 3000
Počet objektů na pozemku celkem 5
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 4

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP manipulační plocha, zemědělské objekty
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality zemědělství

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost