Polička

Tisk

Popis lokality

Dolní Předměstí, část průmyslové zóny na okraji města, rozsáhlá plocha s budovami - prodej v konkurzu

Kontaktní údaje

PÁSEK - stavební firma spol. s r.o., Starohradská 400, Dolní Předměstí, 57201 Polička

Identifikace lokality

Obec Polička
Katastrální území Polička
Okres Svitavy
Parcelní čísla 2379/10, 1640,1641, 1476, 2046,…
Majitelé (% z celkové plochy) PÁSEK - stavební firma spol. s r.o., Starohradská 400, Dolní Předměstí, 57201 Polička

Velikost lokality v m²

Rozloha 20000
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 6400
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 20933
Počet objektů na pozemku celkem 12
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 9

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality sídlo stavební firmy
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP průmyslová zóna
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality výroba, sklady, administrativa

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží lze předpokládat
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten
Záměry vlastníka prodej

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ano
Plyn při hranici pozemku
Kanalizace septik
Dotaz na nemovitost