Karle

Tisk

Popis lokality

Stavba – bývalá fara

Kontaktní údaje

Římskokatolická farnost Trstěnice, Trstěnice 152, Trstěnice u Litomyšle 569 57

Identifikace lokality

Obec Karle
Katastrální území Karle
Okres Svitavy
Parcelní čísla st. 4
Majitelé (% z celkové plochy) Římskokatolická farnost Trstěnice

Velikost lokality v m²

Rozloha 1629
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1629
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1570
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 0

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bydlení
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP obytné území
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost