Jenišovice

Tisk

Popis lokality

Objekt s hospodou, obchodem a sklady, č.p. 55

Kontaktní údaje

Obec Jenišovice, č. p. 42, 53864 Jenišovice

Identifikace lokality

Obec Jenišovice
Katastrální území Jenišovice
Okres Chrudim
Parcelní čísla p.č. 18/1
Majitelé (% z celkové plochy) Obec Jenišovice, č. p. 42, 53864 Jenišovice

Velikost lokality v m²

Rozloha 825
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 520
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1040
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality občanská vybavenost
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP občanská vybavenost
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality občanská vybavenost

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Dotaz na nemovitost