Ronov nad Doubravou – část Moravany

Tisk

Popis lokality

Chátrající zámek, bývalé zahradní zázemí patřící k chátrajícímu zámku

Kontaktní údaje

Farm Moravany s.r.o., Bílkova 855/19, 11000 Praha 1

Identifikace lokality

Obec Ronov nad Doubravou
Katastrální území Moravany u Ronova
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 1/1, 377/1
Majitelé (% z celkové plochy) Farm Moravany s.r.o, Praha 1

Velikost lokality v m²

Rozloha 19763
Počet objektů na pozemku celkem 5

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality intenzivní živočišná a rostlinná zemědělská výroba
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP zemědělská výroba, zatravněné plochy s rozptýlenou zelení

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Užitková voda ne
Plyn ano
Telefonní přípojka - internet ano
Kanalizace ne
Dotaz na nemovitost