Na základě memoranda mezi Pardubickým krajem a Agenturou pro podporu podnikání a investic – CzechInvest byla zahájena vyhledávací studie koordinovaná Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, z které vychází tato průběžně aktualizovaná databáze.

Cílem tohoto projektu je umožnit investorům, ale i široké veřejnosti získat utříděné informace o nevyužívaných lokalitách v Pardubickém kraji, které již neplní svůj původní účel a jsou určeny k prodeji, případně k pronájmu. Součástí databáze je i aplikace, která prezentuje data v prostorových souvislostech a představuje tak užitečný analytický nástroj pro výběr vhodné lokality pro plánované aktivity.

Nemovitosti uveřejněné na tomto webu jsou provázány s Národní databází brownfieldů, kterou spravuje CzechInvest.