Bezděčí u Trnávky

Tisk

Popis lokality

Bývalý kravín

Kontaktní údaje

Petr Kadlec, Staré Město 254, 569 32,Josef Vít, Kostelní 146/3, Vyškov- Město, 682 01

Identifikace lokality

Obec Bezděčí u Trnávky
Katastrální území Bezděčí u Trnávky
Okres Svitavy
Parcelní čísla 73
Majitelé (% z celkové plochy) Petr Kadlec, Josef Vít (2x50 %)

Velikost lokality v m²

Rozloha 2312
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2312
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2312
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality zemědělství / průmysl

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 2
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 2
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost