Banín

Tisk

Popis lokality

Vyhořelý statek

Kontaktní údaje

Sedlák František, Dlouhá 131, 54981 Meziměstí, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

Identifikace lokality

Obec Banín
Katastrální území Banín
Okres Svitavy
Parcelní čísla st.146/3
Majitelé (% z celkové plochy) Pozemek SPÚ, budova p. Sedlák

Velikost lokality v m²

Rozloha 5620
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2100
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 0
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality vyhořelé hosp. budovy
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality kulturně sportovní zázemí

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ano
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ne

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ne

Infrastruktura

Elektřina ne
Pitná voda ne
Užitková voda ne
Plyn ne
Telefonní přípojka - internet ne
Kanalizace ne

Lokalita

Banín 58, 56802, Banín, Czech Republic

Dotaz na nemovitost