Němčice

Tisk

Popis lokality

Chátrající budova bývalého mlýnu s pilou

Kontaktní údaje

Tkadleček Martin, č. p. 80, 56118 Němčice, Tkadleček Stanislav, č. p. 80, 56118 Němčice

Identifikace lokality

Obec Němčice
Katastrální území Němčice u České Třebové
Okres Svitavy
Parcelní čísla 6
Majitelé (% z celkové plochy) Tkadleček Martin, č. p. 80, 56118 Němčice (50%), Tkadleček Stanislav, č. p. 80, 56118 Němčice (50%)

Velikost lokality v m²

Rozloha 0
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1124
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2000
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality průmysl
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP plochy stávajících zeměděl. provozoven
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 2
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 2
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví
Záměry vlastníka neví

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost