Nasavrky

Tisk

Popis lokality

TONAK - bývalá továrna na klobouky, Náměstí č.p. 20, 21

Kontaktní údaje

SLC a.s., Náměstí 15, 53825 Nasavrky

Identifikace lokality

Obec Nasavrky
Katastrální území Nasavrky
Okres Chrudim
Parcelní čísla st. 52, st. 51/1, 80/2
Majitelé (% z celkové plochy) SLC a.s., Náměstí 15, 53825 Nasavrky

Velikost lokality v m²

Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1623
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 3246
Počet objektů na pozemku celkem 2
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 2

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality výroba, průmyslový objekt, manipulační plocha
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality výroba, občanská vybavenost, obchod, služby

Limity a omezení

Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Telefonní přípojka - internet ano
Dotaz na nemovitost