Bezděčí u Trnávky

Tisk

Popis lokality

Nevyužívaný zemědělský objekt

Kontaktní údaje

Blechta Martin Mgr., Masarykovo nám. 157/16, 79001 Jeseník, Česká republika, Zemědělská společnost Městečko Trnávka, a.s., č. p. 294, 56941 Městečko Trnávka, Kadlec Petr Ing., č. p. 254, 56932 Staré Město, Vít Josef JUDr., Kostelní 146/3, Vyškov-Město, 68

Identifikace lokality

Obec Bezděčí u Trnávky
Katastrální území Bezděčí u Trnávky
Okres Svitavy
Parcelní čísla 75/2, 75/1
Majitelé (% z celkové plochy) Blechta Martin Mgr., Masarykovo nám. 157/16, 79001 Jeseník, Česká republika, Zemědělská společnost Městečko Trnávka, a.s., č. p. 294, 56941 Městečko Trnávka, Kadlec Petr Ing., č. p. 254, 56932 Staré Město, Vít Josef JUDr., Kostelní 146/3, Vyškov-Město, 68

Velikost lokality v m²

Rozloha 0
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 948
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 948
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP zemědělská výroba
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality zemědělství, průmysl

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 5
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 4
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost