Biskupice

Tisk

Popis lokality

Chátrající zámek s parkem

Kontaktní údaje

Maňák Libor, Biskupice čp. 7

Identifikace lokality

Obec Biskupice
Katastrální území Biskupice u Jevíčka
Okres Svitavy
Parcelní čísla st. 2, 24/1, 25/1
Majitelé (% z celkové plochy) Maňák Libor, Biskupice čp. 7

Velikost lokality v m²

Rozloha 23927
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 3143
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 6286
Počet objektů na pozemku celkem 1
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality bydlení
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP objekt k bydlení
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality bydlení

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ano
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat neví

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Plyn ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost