Biskupice

Tisk

Popis lokality

Zemědělské objekty s pozemkem

Kontaktní údaje

Obec Biskupice, Biskupice 11, 569 43, tel: +420 461 326 521

Identifikace lokality

Obec Biskupice
Katastrální území Biskupice u Jevíčka
Okres Svitavy
Parcelní čísla st. 3/1, 3/8, 3/9, 3/12
Majitelé (% z celkové plochy) Obec Biskupice

Velikost lokality v m²

Rozloha 4411
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 1771
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 1771
Počet objektů na pozemku celkem 3
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 2

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP průmyslová zóna
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality technické zázemí obce

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 1
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 0
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten

Infrastruktura

Elektřina ano
Pitná voda ano
Plyn ano
Kanalizace ano
Dotaz na nemovitost