Bítovany

Tisk

Popis lokality

Bývalý zemědělský areál- prasečák, kravín, silážní žlab, váha, pozemek

Kontaktní údaje

Alinčová Ladislava, č. p. 30, 53851 Bítovany

Identifikace lokality

Obec Bítovany
Katastrální území Bítovany
Okres Chrudim
Parcelní čísla 173, 167, 175, 191, 97/17
Majitelé (% z celkové plochy) Alinčová Ladislava, č.p. 30, 53851 Bítovany

Velikost lokality v m²

Rozloha 45000
Výměra zastavěné plochy objektem / objekty 2111
Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ 2111
Počet objektů na pozemku celkem 4
Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku 1

Způsob využití lokality

Předchozí převažující využití lokality zemědělství
Stávající funkční využití lokality dle ÚAP lokalita pro výstavbu rodinných domů
Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality zemědělství, průmysl

Limity a omezení

Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) ne
Existence ekologických zátěží ne
Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES ne
Lokalita je mimo dosah inundačních území ano

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků lokality 1
Počet veřejných vlastníků lokality 0
Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) 1
Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů 0
Ochota vlastníka (všech vlastníků) danou lokalitu revitalizovat ochoten podmínečně
Záměry vlastníka pozemky pro RD

Infrastruktura

Elektřina ano
Dotaz na nemovitost